Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
Particulier
 Budgettering
 Inkomstenbelasting
 Successieplanning
 Pensioenadvies
 Juridisch advies
 Fiscale begeleiding
Actuele zaken
Contact
 
 

Budgettering

Geelkerken Adviseurs kan u adviseren in het aanpassen van uw uitgaven aan uw inkomsten. Deze budgettering kan prettig zijn wanneer u, bijvoorbeeld door echtscheiding of ontslag, ineens met beduidend lagere inkomsten te maken krijgt.

We bekijken samen met u hoe uw inkomsten en uitgaven over een aantal maanden zijn geweest. We maken daar dan een budgetoverzicht van. Op basis van dat overzicht adviseren we u over de mogelijke aanpassingen van uw bestedingspatroon.