Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
 Financieel
 Belastingen
 Advies
  Pensioen
  Ondenemersstructuren
  Overname
  Verkoop en beeindiging bedrijf
  Personeelszaken
  Voorlichting
  Financieringsvormen
  Personeel en organisatie
Particulier
Actuele zaken
Contact
 
 

Advies

Geelkerken Adviseurs kan u over alle verschillende aspecten van het ondernemerschap adviseren. U kunt altijd bij ons aankloppen om te overleggen of advies te vragen.

Soms nemen wij echter ook contact met u op om u advies te geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij bij de periodieke verwerking van uw bedrijfsgegevens een mogelijk probleem signaleren.