Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
 Financieel
 Belastingen
 Advies
  Pensioen
  Ondenemersstructuren
  Overname
  Verkoop en beeindiging bedrijf
  Personeelszaken
  Voorlichting
  Financieringsvormen
  Personeel en organisatie
Particulier
Actuele zaken
Contact
 
 

Personeel en organisatie

Ik heb deze hier ook toegevoegd. Eventueel kan er nog per onderdeel een tekstje bij? Met onderdeel bedoel ik: personeelsbeleid, reïntegratietraject e.d. Het dienstenpakket van Geelkerken Adviseurs is per januari 2006 uitgebreid met diensten op het gebied van personeel en organisatie.

Wij streven hierbij naar een dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de mensen in de onderneming. Ons uitgangspunt daarbij is dat de mensen de onderneming maken. Goed personeelsbeleid en een goede organisatie houden een onderneming gezond.

Wij kunnen ondernemers adviseren en begeleiden bij:

  • personeelsbeleid
  • reïntegratietrajecten
  • outplacementtrajecten
  • trainingen