Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
 Financieel
 Belastingen
 Advies
  Pensioen
  Ondenemersstructuren
  Overname
  Verkoop en beeindiging bedrijf
  Personeelszaken
  Voorlichting
  Financieringsvormen
  Personeel en organisatie
Particulier
Actuele zaken
Contact
 
 

Voorlichting

Geelkerken Adviseurs verzorgt ook op verzoek voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers over belangrijke wettelijke en fiscale regelingen en veranderingen, zoals de Arbo-wet, de WIA, etc.