Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
 Financieel
 Belastingen
  Inkomensbelasting
  Vennootschapbelasting
  Omzetbelasting
 Advies
Particulier
Actuele zaken
Contact
 
 

Inkomstenbelasting

Nadat de jaarrekening is opgemaakt, kan Geelkerken Adviseurs uw inkomstengegevens verwerken voor de inkomstenbelasting.

Wij controleren eerst zorgvuldig al uw gegevens, zoals de bankgegevens, ziektekosten en beleggingen. Daarna worden ze verwerkt. U ontvangt dan van ons een voorlopig fiscaal rapport, waarin alles overzichtelijk bij elkaar staat. Als u akkoord gaat met het rapport, maken wij het definitief en zorgen we voor de belastingenaangifte.