Geelkerken Adviseurs B.V. Renkum
Ga naar home van Geelkerken Adviseurs B.V.
Zakelijk
 Financieel
  Administratie
  Loonadministratie
  Jaarrekening
 Belastingen
 Advies
Particulier
Actuele zaken
Contact
 
 

Jaarrekening

Geelkerken Adviseurs doet meer dan alleen uw jaarrekening opmaken. Wij analyseren namelijk ook uw bedrijfsresultaten over het afgelopen jaar.

We maken dan onder andere een periodevergelijking en een bedrijfsvergelijking. Bij de periodevergelijking vergelijken we de jaarrekening met uw jaarrekening van eerdere jaren. Bij de bedrijfsvergelijking kijken we naar de resultaten van andere, vergelijkbare bedrijven.

Hebt u verlies geleden, dan onderzoeken we samen met u de mogelijke oorzaken. Geelkerken Adviseurs kan u dan gericht advies geven, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid, inkoopbeleid of belastingzaken.